de TUB

 

Een broedplaats die innovatief is, grensverleggend, bruisend en meerwaarde heeft voor de omliggende stad/ regio/ wijk.