ANBI

PLANETART is een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). PLANETART, producer van projecten GOGBOT en GOGBOT CAFE, Twente Biennale en TEC ART.

Stichting PLANETART
kvk 41031849.
Enschede – The Netherlands

Doelstelling:
Het onderzoeken en presenteren van hedendaagse beeldende kunst.
Hoofdlijnen beleidsplan:

Het werk dat de instelling doet:
Onderzoek en presentatie in de vorm van expo’s, ondersteuning van kunstenaars, promotie en begeleiding van beeldende kunstvormen met een experimenteel en onderzoekend karakter, met focus op innovatie en technologie. Focus op kwaliteit, toegankelijkheid en experiment. Daarnaast diverse samenwerkingen met andere culturele organisaties en opleidingen op gebied van kunst, festivals en technologie. De stichting werkt veel samen met andere culturele instellingen.
De manier waarop de instelling geld werft: Via giften en donaties, subsidies en sponsorbijdragen, erfstellingen/legaten, divers.

Het beheer van het vermogen wordt beheerd door het Bestuur. De besteding van het vermogen wordt alleen besteed binnen de doelstellingen van de stichting en wordt door het bestuur getoetst, volgens het principe van onafhankelijke besluitvorming.

De stichting heeft NIET als doel het maken van winst

Bestuurders:
F Morssinkhof, W. Heerbaart
Stichting PLANETART werkt vanuit de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid:
Er is niemand in loondienst. De stichting werkt met voornamelijk vrijwilligers, en incidenteel/bij projecten indien noodzakelijk een ingehuurd externe professional. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, ze hebben wel recht op een onkostenvergoeding die redelijkerwijs past bij hun functie.

De stichting is opgericht in 1995.

nl_NLDutch